Dialogue card: Uteleik

Det kjennest som å flyge ut i verdensrommet

Utetida i barnehagen

  • Korleis planlegg vi utetida i barnehagen?
  • Korleis kan vi engasjere oss i uteleiken utan å overta heile styringa?
  • Kva likar barna å gjere ute? Og kva likar vi vaksne?