Forskningsoversikt

Artiklane i Vetuva 2017 tek utgangspunkt i resultat frå skandinavisk forsking som vart publiserte i 2015 og kvalitetsvurderte i 2016. Oversikta under viser dei artiklane som ligg til grunn for artiklane i Vetuva 2017. Resten av studiane finn du i databasen www.nb-ecec.org.

Kjelde
Bigsten, A. (2015).
Fostran i förskolan. Phd-avhandling. Göteborgs universitet.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20791357

Kjelde
Ehrlin, A., Insulander, E. og Sandberg, A. (2015).
Perspectives on Entrepreneurial Learning in the Early Years of Education. Journal of Education and Human Development 4(3), 40–58.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20791868

Kjelde
Löfdahl, A. og Folke-Fichtelius, M. (2015).
Preschool’s new suit: care in terms of learning and knowledge. Early Years 35(3), 260-272.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20792065

Kjelde
Bjørgen, K. og Svendsen, B. (2015):
Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play? Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257–271.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20809262

Kjelde
Holmberg, C. (2015).
Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling. Stockholms universitet.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20975776

Kjelde
Seland, M., Sandseter, E.B.H. og Bratterud, Å. (2015).
One-to three-year-old children’s experience of subjective wellbeing in day care. Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 70-83.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20792045

Kjelde
Brandlistuen, R.E., Helland, S.S., Evensen, L.A., Schjølberg, S., Tambs, K., Aase, H. og Wang, M.V. (2015).
Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20979302

 

Kjelde
Ibfelt, T., Engelund, E.H., Permin, A., Stenløkke Madsen, J., Schultz, A.C. og Percival Andersen, L. (2015).
Presence of Pathogenic Bacteria and Viruses in the Daycare Environment. Journal of Environmental Health 78(3), 24–29.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20792379

Kjelde
Svensson, B., Andershed, H. og Janson, S. (2015).
A Survey of Swedish Teachers’ Concerns for Preschool Children at Risk of Maltreatment. Early Childhood Education Journal 43(6), 495–503.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20791972

Kjelde
Bøe, M. og Hognestad, K. (2015).
Directing and facilitating distributed pedagogical leadership: best practices in early childhood education. International Journal of Leadership in Education. DOI: 10.1080/13603124.2015.1059488: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-25024181

Kjelde
Ibfelt, T., Engelund, E.H., Schultz, A.C. og Andersen, L.P. (2015).
Effect of cleaning and disinfection of toys on infectious diseases and micro-organisms in daycare nurseries. Journal of Hospital Infection 89(2), 109-115.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20792228

Kjelde
Sørensen, M. (2015).
Drama, æstetisk læring og udvikling af dramatisk legekompe­tence i børnehaven. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-20975506

Kjelde
Caiman, C. og Lundegård, I. (2015).
Barns meningsskapande i ett projekt om biolo­gisk mångfald och ekologi. NORDINA 11(1), 73-87.: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-25096412

Kjelde
Jordal, M. M. og Solbrække, K.N. (2015).
Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet «Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse». Nordisk Barnehageforskning 10(3), 1–17: http://www.nb-ecec.no/no/artikler/post-22348324