Dialogue card: Kjønn

Kjønn er mer enn rosa og blått

  • Har vi de samme forventningene til jenter og gutter i vår barnehage?
  • Setter vi forskjellige grenser for gutter og jenter når det gjelder lydnivå og aktivitetsnivå?
  • Hvilke leker samles gutter og jenter om i vår barnehage?

Det er morgen i barnehagen. Clara (4) er i garderoben sammen med pappa når pedagogisk leder møter dem og sier: «Hei, Clara!» «Så fin du er i dag!» «Og så fine fletter du har i håret.» «Er det pappa som har flettet deg, eller?».

Hvordan kunne pedagogisk leder ha møtt Clara på en positiv måte uten å si noe om hvordan Clara ser ut?