Dialogue card: Medvirkning

Medvirkning er mer enn å bestemme selv

Samlingsstund med de yngste barna

Det er samlingsstund med de yngste. Alle skal sitte på tripp-trapp-stoler rundt bordet. Pedagogisk leder har ropt opp barna og skal til å fortelle eventyret om «Skinnvotten», med små dukker som rekvisitter. Fia (2) åler seg ned fra stolen og går bort til en voksen som forbereder måltid i en annen del av rommet. Hun blir fulgt tilbake, men gjør det samme flere ganger.
Hvordan møter de voksne Fia i denne situasjonen?

Dagen etter, i samme barnegruppe, skal pedagogisk leder følge opp eventyret om Skinnvotten fra dagen før. Akkurat idet hun starter, begynner Erik og Ali å tromme i bordet. Flere av de andre barna følger etter, så det blir et stort trommeorkester. Barna ler og trommer høyere og høyere.
Hvordan møter de voksne denne situasjonen?