Forskningsoversikt

Artiklene i Vetuva 2015 er basert på kvalitetsvurdert forskning fra Danmark, Norge og Sverige. Oversikten nedenfor viser forskning som ble publisert i 2013 og kvalitetsvurdert i 2014.
Vil du vite mer om forskningen som ligger bak artiklene i Vetuva? Les mer på forskningsbasen nb-ecec.no ved å klikke på lenkene under.

STEINNES, G.S. & HAUG, P. (2013):
Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten.
Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (13), 1-13.

ACKESJÖ, H. (2013):
Children Crossing Borders: School Visits as Initial Incorporation Rites in Transition to Preschool Class.
International Journal of Early Childhood, 45 (3), 387-410.

CARLSEN, M. (2013):
Engaging with mathematics in the kindergarten. Orchestrating a fairy tale through questioning and use of tools.
European Early Childhood Education Research Journal, 21 (4), 502-513.

JERNES, M. (2013):
Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Ph.d.-afhandling.
Universitetet i Stavanger.

OLESEN, L.G., KRISTENSEN, P.L. & FROBERG, K. (2013):
Physical Activity in Children Attending Preschools.
Pediatrics Electronic Pages, 132 (5), 1310-1318.