Dialogue card: Matematikk

Hei Matematikk - 8 steg til meir matematikk i barnehagen

  • Korleis undersøkjer vi matematiske spørsmål i lag med barna?
  • Korleis får vi auge på matematikken i kvardagssituasjonar?
  • Bruker vi uterommet til matematikk?