Dialogue card: Omsorg

Hvorfor snakker vi ikke lenger om omsorg i barnehagen?

I artikkelen sier forskere at begrepet omsorg er i ferd med å bli borte i barnehagen. De viser til at barnehagelærerne og deres ledere snakket lite om omsorg, og det ble også lite dokumentert.

Hva legger vi i begrepet omsorg?
Hva er en god omsorgssituasjon i barnehagen?

Til diskusjon:

I rammeplanen står det: «Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger».

Hvordan vil vi beskrive og jobbe for et slikt barnehagemiljø?