Dialogue card: Hjelp til å leke

Noen barn trenger hjelp til å leke

I artikkelen beskrives det hvordan barna i løpet av leken kunne endre status. 
Fra å stå utenfor og være statist kunne de plutselig få en hovedrolle.

Hvorfor tror vi dette skjedde? Hva tror vi den voksnes rolle kan ha vært i disse 
prosessene?

Til diskusjon:

I rammeplanen heter det at: «Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer.»

Diskuter hvordan et dramaprosjekt eller andre fellesprosjekt i barnehagen vår kan
kobles til dette punktet i rammeplanen.