Dialogue card: Engasjement for naturen

Barnehagen må ta vare på barns engasjement for naturen

I artikkelen sier forskeren følgende:«Når vi voksne engasjerer oss i spørsmål om bærekraftig utvikling, er det ofte med et pessimistisk utgangspunkt. Jeg tror ikke 
det er så bra å starte med de store spørsmålene. Vi bør starte med det som fasinerer barn, som fugler, fluer og frosker. Det er viktig at barna ikke mister sin barndom og sin fremtidstro. Samtidig lever de i en global verden og kan være engasjert på mange plan, også i de store spørsmålene.»

Har vi egne eksempler på at barnas engasjement og oppmerksomhet starter med det nære og konkrete, for så å utvides til det komplekse og abstrakte?

Til diskusjon:

Ifølge rammeplanen har barnehagen en viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

Diskuter eksempler fra barnehagehverdagen hvor vi har fremmet verdier, holdninger
og praksis for et mer bærekraftig samfunn.