Dialogue card: Inkludering og mangfold

Høy terskel for å markere andre høytider enn de kristne

Forskerne i artikkelen mener det er beklagelig at barnehagene unnlater å markere minoritetsbarnas religiøse høytider. Ikke bare for minoritetsbarna selv, som mister muligheten for positiv identifikasjon og gjenkjennelse, men også fordi majoritets-barna mister muligheten for å lære om andres religioner.

Til diskusjon:

  • Diskuter dette spørsmålet: Hvordan markerer vi ulike høytider?
  • Hvordan kan vi trekke foreldrene inn som en ressurs når vi skal markere ulike høytider i vår barnehage?