Dialogue card: Etikk

Danning skjer gjennom refleksjon

Artikkelen handlar om digital danning og korleis personalet kan leggje til rette for at barn får erfaring med å bruke digitale medium, og korleis barn kan øve opp evna til å sjølv å vurdere og reflektere rundt innhaldet på skjermen. Forskaren seier: Det er balansen mellom for mykje og for lite, mellom det å vere for romslege og for tilbakehaldne som det er viktig å finne. Det å snakke om noko er eit verkemiddel for danning.

Til diskusjon:

  • Korleis bruker vi digitale hjelpemiddel i barnehagen vår?
  • Reflekterer vi saman med barna om mengda/omfanget av databruken?
  • Reflekterer vi saman med barna om innhald, for eksempel kva gjer vi når vi kjem inn på sider med uønskt innhald?