Dialogue card: Bærekraftig utvikling

Barna lærer kritisk tenkning gjennom diskusjoner

I artikkelen vises det til følgende eksempel:

Barnehagelærer Saga spør barna om hvordan de kan unngå at mygg biter dem. Finnes det noe hjelpemiddel? Svante sier da at hvis en mygg lander på ham, så slår han den bare. Kristina, en annen barnehagelærer, sier også at vi bare kan koste den bort. «Ja, eller slå den,» sier Svante igjen. Saga kommer med en annen løsning: «Vet du, akkurat når det gjelder myggene, så spruter de en gift i oss når de biter, og det gjør at vi begynner å klø. Jeg synes faktisk også at vi kan slå dem. Men de insektene som ikke gjør oss vondt, de som flyr og sånn, de trenger vi kanskje ikke å drepe?» spør hun. Da tar Kalle ordet. Han demonstrerer med hendene hvordan vi kan fange insekter uten å drepe dem. Noe som får diskusjonen i gang i barnegruppen: Hva bør vi gjøre når vi møter mygg eller edderkopper? Bør vi drepe dem eller fange dem og slippe dem fri?

Til diskusjon:

  • Har vi liknende eksempler fra barnehagen vår der barna diskuterte og hadde ulike meninger om et tema?
  • Har vi et klima der barn kan føle seg trygge på å uttrykke avvikende standpunkter?
  • Det fremheves i artikkelen at mennesker gjør vurderinger og tar stilling for å kunne avgjøre hva som må gjøres for et mer bærekraftig samfunn. Hva betyr dette for vårt arbeid i barnehagen?