Dialogue card: Barns medvirkning

Ikke alle barn har medbestemmelse i barnehagen

I artikkelen sier forskeren følgende:

For å få medbestemmelse må barnet også utfordre de voksne.

Til diskusjon:

  • Hva gjør vi når barns medvirkning utfordrer planene våre?
  • Hva gjør vi når barns medvirkning skaper uro og støy i situasjoner der vi ønsker orden og ro, for eksempel ved måltider og i garderoben?
  • I artikkelen fremgår det at noen barn får medvirke mer enn andre. Hvordan kan vi sikre at alle barn får medvirke?