Dialogue card: Trivsel og livskvalitet: Tidlig innsats

Kritisk blikk på tidlig innsats

I artikkelen sier forskere følgende: «For dem som jobber i barnehagen, er dokumentasjon viktig for at de skal føle at de gjør en god jobb. Når noe dokumenteres, blir det mer ‘sant’ og gir inntrykk av å være objektivt, selv om det ikke er det.» 

Til diskusjon:

Ta utgangspunkt i forskerens utsagn og diskuter følgende:

  • Hva er subjektive erfaringer, og hvordan vil de komme til uttrykk i bruken av -verktøy?
  • Vil det være mulig å synliggjøre subjektive erfaringer i den tekstlige dokumentasjonen, og hvordan kan dette i så fall gjøres?