Dialogue card: Inkludering og mangfold

Hvordan rekruttere flere menn?

I artikkelen sier forskeren at kanskje den «aller viktigste begrunnelsen for å få flere menn i barnehagene i Norge, [er] at det er forskjell på kjønnene, og at menn kan vise fram en annen kjønnsidentitet for barna. I Sverige kunne man aldri ha argumentert slik, mener hun, for der er det ikke like greit å hevde at det er forskjell på kvinner og menn».

Til diskusjon:

Diskuter påstanden på forsiden av dialogkortet med utgangspunkt i personalets oppfatninger av kjønnsidentitet, kjønnsroller og normer.