Dialogue card: Spesialpedagogikk

Lite oppmerksomehet mot forebyggende arbeid

I artikkelen sier forskeren følgende:

Om barnehagepersonalet ser på barnet som et problem, kan konsekvensen bli at også barnet opplever seg selv som et problem. Det kan påvirke dets muligheter til å utvikle seg og lære. Barnehagen kan da skape en problematikk, ikke løse den.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan jobber vi med inkludering i vår barnehage?
  • Hvordan jobber vi med holdninger til barn med særskilte behov
  • Hva kan hver enkelt ansatt gjøre for å skape et positivt miljø for hvert enkelt barn og gi alle barn like muligheter?
  • Hvordan jobber vi med forebyggende arbeid i vår barnehage?
  • Hva ser vi på som vanskelig i dette arbeidet?