Dialogue card: Kvalitetsvurdering

Pedagogisk dokumentasjon gir arbeidsglede

I artikkelen sier forskeren følgende:

Det krever mye tillit og mot som pedagog å se kritisk på seg selv og sitt arbeid. Om man lykkes, gir pedagogisk dokumentasjon stor arbeidsglede. Det gir en gleden av å oppdage barnet på en ny måte. Man blir mer nysgjerrig og vil lære mer, forteller hun.

  • Hvordan planlegger vi arbeidet med pedagogisk dokumentasjon i vår barnehage?
  • Hvilke støtteressurser kan gi et godt grunnlag for arbeidet med pedagogisk dokumentasjon?
  • Hva trenger vi å vite noe om for å vurdere kvaliteten i vår barnehage?
  • På hvilken måte kan et evalueringsverktøy, (for eksempel Ståstedsanalysen for barnehager) bidra til å endre praksis?
  • Hvordan planlegger vi å bruke