Forskningsmagasinet Vetuva fyller 5 år!

Det feirer vi med å ha verdiperspektiver som gjennomgående tema i Vetuva 2018. Barnehagens verdigrunnlag er et område som vi vet engasjerer Barnehage-Norge.

 

Temaene i årets utgave er ikke tilfeldige. De er valgt på bakgrunn av innspill fra undersøkelser, evalueringer, ekspertråd og gode samtaler med ansatte i barnehagene.

Kan menneskerettigheter læres allerede fra ettårsalderen? Kan den frie uteleken gjøre barn passive? Hva mener egentlig barna om de voksne i barnehagen? Er det nødvendig med så mange regler i barnehagen? Og hva vil det egentlig si at personalet skal gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene i fagområdet nærmiljø og samfunn? Dette er spørsmål vi stiller i Vetuva 2018, temaer som personalgruppen i barnehagen kan reflektere videre over ved hjelp av dialogkortene bak i magasinet.

Mange av disse temaene går igjen i den nye rammeplanen for barnehagen. Rammeplanens første kapittel løfter fram verdigrunnlaget som barnehagen skal bygge på og fremme. Her har demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse en sentral plass. Mange barnehager har jobbet med dette lenge, mens andre barnehager opplever deler av verdigrunnlaget som nytt. Vi håper derfor at artiklene kan være en støtte i arbeidet med å ta i bruk den fortsatt ferske rammeplanen.

Sammen med artiklene vil dialogkortene gi ulike innganger til refleksjon og bidra til å konkretisere aktuelle problemstillinger og inspirere til hvordan dere kan jobbe med rammeplanen i din barnehage. Og forsvinner magasinet fra personalrommet eller tidsskrifthylla, finner du både artiklene og dialogkortene på vetuva.udir.no.

Apropos digital versjon, vi jobber stadig med å utvikle Vetuva på nett. Nettsiden har 
fått en ny inngangsside med oversikt over alle utgavene. Her finner du også lenker til nyttige ressurser og dialogkort og til forskningsdatabasen nb-ecec, med oversikt over årets og tidligere års barnehageforskning. Riktignok er ikke NB-ECEC (Nordic Base of Early Childhood Education and Care) uttømmende for all barnehageforskning som produseres i Skandinavia, men den blir oppdatert årlig og inneholder nå mer enn 800 korte sammendrag av spennende skandinavisk forskning. Vi oppfordrer deg til å ta en titt, enten du jobber i barnehage eller har planer om å gjøre det. Kanskje finner du en studie som undersøker noe dere er særlig opptatt av i barnehagen akkurat nå?

Les, bruk og del Vetuva 2018!

Beste hilsen
Vetuva-redaksjonen