Leder 2015

VETUVA 2015 – Hvordan gjør de det, de som får det til!

Dette er et spørsmål som forskeren i artikkelen om pedagogisk dokumentasjon stiller seg i denne utgaven av Vetuva. Artikkelen bygger på en svensk studie om pedagogisk dokumentasjon som verktøy, og den viser hvordan pedagogisk dokumentasjon kan forandre barnehagenes måte å jobbe på. Til denne saken har vi også laget et dialogkort, som du finner bakerst i forskningsmagasinet. Vi håper dere bruker dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon over temaene i årets magasin.

Artiklene i Vetuva tar utgangspunkt i kvalitetsvurdert forskning fra Danmark, Sverige og Norge. Årets forskningskartlegging omfatter mange interessante temaer, med en overvekt av studier som fokuserer på læring, inkludering, organisering og ledelse. Dette er temaer som går igjen i Vetuva 2015. En interessant tendens i årets kartlegging er den økte andelen studier som undersøker «hva som virker». Denne type studier utgjør nesten 20 prosent av forskningen i årets kartlegging, og er dermed også et viktig tema for årets Vetuva. Dersom du ønsker å fordype deg enda mer i forskningen, finner du lenker til studiene i forskningsdatabasen nb-ecec.no

Våren 2014 evaluerte vi den første utgaven av Vetuva, og resultatet var overveldende positivt. Det er helt tydelig at Vetuva fyller et behov hos vitebegjærlige ansatte i barnehagen. Det synes vi er meget gledelig , og nå har vi gjort vårt beste for å fylle på med interessant stoff i årets utgave av forskningsmagasinet.

Evalueringen av Vetuva 2014 viste at mange barnehager ønsker å få tilsendt flere eksemplarer for å sikre at så mange som mulig får tilgang til artiklene i magasinet. For å imøtekomme dette ønsket har vi utviklet en digital versjon av Vetuva. Vi er klar over at det ikke alltid er tid og rom for rolige lesestunder i løpet av arbeidsdagen. Så nå kan du enkelt lese artiklene fra Vetuva på nettbrett og mobil – hvor og når det måtte passe for deg! Dette gjør det også enklere å dele artiklene med andre. Les, bli inspirert, og del kunnskap om hvordan de gjør det, de som får det til!

Jeg avslutter med et sitat fra evalueringen av Vetuva, som på en utmerket måte illustrerer at det er viktig med forskning og forskningsbasert kunnskapsformidling.

«Vetuva er unikt fordi det baseres på forskning. Det er altfor lite forskning på vår sektor. Jeg vil anbefale Vetuva til andre som jobber i barnehager.»

God leselyst og god fornøyelse!

Hilsen Petter Skarheim