Vetuva – Et verktøy for kritisk tenking og refleksjon

Print

Årets utgave av Vetuva favner bredt, med artikler om trivsel og livskvalitet, -inkludering og mangfold, relasjoner og samarbeid samt nysgjerrighet og kreativitet i -skandinaviske -barnehager. Artiklene bygger på kvalitetssikret forskning, som du kan finne igjen i forskningsdatabasen NB-ECEC. Du kan lese mer om databasen på side 40. 

Vetuva gir barnehagen ulike innganger til refleksjon i hverdagen, og vi håper dialogkortene bak i magasinet vil bli brukt som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon i hele personalgruppen. Dialogkortene både fra årets utgave og tidligere utgaver ligger på vetuva.udir.no, så dersom de «forsvinner» på sin reise i personalgruppen, finner du dem der.

Et av dialogkortene handler om tidlig innsats – et begrep som er særlig aktuelt nå i og med at regjeringen legger frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende -fellesskap i barnehage og skole høsten 2019. Kanskje er den allerede lagt frem når du leser dette. Forskeren Ann Christin Nilsen, som intervjues i artikkelen om tidlig innsats, har kikket nærmere på antakelsen om at folks levekår kan forbedres dersom vi retter tidlig innsats mot små barn. Hun mener at satsningen på tidlig innsats også har en bakside. Nilsen var i utgangspunktet mest interessert i hvordan tidlig innsats blir gjennomført, men etter hvert ble hun stadig mer opptatt av hva tidlig innsats gjør. Les mer om den spennende studien, som konkluderer med at vi har behov for mer kritisk tenking i barnehagen. 

Vetuva har besøkt Midtstuen Kanvas-barnehage, som siden 2016 har vært med i et forsknings- og utviklingssamarbeid der målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og kompetanse-utviklingen i barnehagen. «Fordi vi er en universitetsbarnehage, har både voksne og barn blitt vant til å tenke at vi her i barnehagen lærer noe nytt hele tiden»,  forteller
barnehagestyreren. Vi håper du finner reportasjen interessant og inspirerende. 

Redaksjonen vil rette en stor takk til Vetuvas ekspertgruppe, som består av engasjerte -barnehageansatte. Ekspertgruppen har bidratt til å velge ut studiene til Vetuva 2019. Med deres hjelp håper vi å treffe leserne med saker som oppleves som relevante og nære – og til tider også utfordrende, fordi de rokker ved etablerte forestillinger. Vetuva har ingen fasitsvar, men gir føde til tanke og praksis.

Les – og del gjerne med kolleger og andre som er opptatt av barnehage!

 

Beste hilsen
Vetuva-redaksjonen