Leder 2014

VETUVA 2014 – Tidenes første!

Oppmerksomheten og kunnskapen rundt barnehagenes viktige rolle – både i det enkelte barns liv, for familiene deres og for samfunnet – blir stadig større. Bruk av samfunnets ressurser til å investere i gode barnehager er fremtidsrettet og «lønnsomt», både for barna og samfunnet. Barnehageforskning er en del av denne investeringen. Men det er ikke tilstrekkelig å forske. Kunnskapen som kommer ut av forskningen, må kommuniseres med dem som jobber i barnehagene.

Dette vil Utdanningsdirektoratet bli bedre på. Derfor lanserer vi barnehagemagasinet Vetuva, med forskning og ny kunnskap om barnehagen.

Vetuva inneholder 40 sider pluss dialogkort bakerst i magasinet. Dersom kortene «forsvinner» på sin reise i personalgruppen, finner du nettreferansen til dialogkortene i de respektive artiklene, slik at du kan skrive ut kortene på nytt. Vi håper dialogkortene blir brukt som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon i hele personalgruppen. Navnet Vetuva spiller på at innholdet skal være informativt og overraskende. Vetuva skal fremstå som et inspirerende, lærerikt og interessevekkende magasin. Ved å benytte glade og sprudlende foto i kombinasjon med fargerike illustrasjoner er det skapt et uttrykk som vi håper oser av overskudd, kvalitet og kunnskap. Et inntrykk som gjenspeiler barnehagehverdagen.

Artiklene bygger på forskningsrapporter som har vært gjennom en grundig vurdering og kvalitetssikring av Uddannelsesforskning. Omtale av den skandinaviske forskningsdatabasen finner du bakerst i bladet. Redaksjonen har også fått verdifulle bidrag fra en gruppe med representanter fra ulike barnehager. Disse innspillene har bidratt til valg av de ulike temaene i magasinet. Du kan blant annet lese om hvordan veggene brukes i en dansk og en norsk barnehage, om kroppslige erfaringer i uterommet, om samlivsbrudd og om forskning på barns medvirkning og innflytelse. Du kan også lese om hvorfor det er viktig å være bevisst på kjønnsroller i barnehagen, hvordan barn lærer av hverandre, og hvorfor voksne i barnehagen bør bli enda mer nysgjerrige på de flerspråklige barnas kultur og språk. Og når du er fylt av ny viten, kan du sirkulere magasinet videre til en kollega. Leselisten på baksiden kan bidra til å holde orden på rekkefølgen.

Ambisjonsnivået er høyt for tidenes første Vetuva. Vi har skrevet om mangt, men skulle gjerne skrevet om mer. Vi håper du finner stoff til ettertanke.

God leselyst!

Hilsen Petter Skarheim